ประกันอุบัติเหตุพิจารณาความคุ้มค่า และเบี้ยประกันที่เหมาะสม

จะจับจ่ายใช้สอยอะไร เรื่องเงินก็จำเป็นแน่นอน การเลือกประกันให้มีวงเงินที่เหมาะสม แต่ให้การประกันที่ครอบคลุมชีวิตในทุกๆด้าน ก็เป็นสิ่งจำเป็นมาก หรืออาจจะเลือกโปรแกรมทางการตลาด ที่ตอบโจทย์ของคุณ โดยปัจจุบันมีเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 4-5 บาท ก็ได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าแล้ว หรือประกันบางชนิดยังเพิ่มความคุ้มค่าด้วยการซื้อ 1 ดูแลถึง 2 คน ก็เหมาะกับผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่นนอกจากตัวเองด้วย

นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาประกันโรคร้ายแรง ที่มีการคืนเบี้ยประกันหากไม่เป็นโรค ซึ่งเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ให้ผลคุ้มค่า เพราะถ้าหากตรวจพบโรค ค่ารักษาพยาบาลย่อมสูงกว่าค่าเบี้ยประกันที่จ่ายอยู่แล้ว จึงเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากไม่พบโรค ก็ได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้สอยเป็นการให้รางวัลตัวเองอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tipinsure.com/PA/step_1

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประกันอุบัติเหตุ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร